Trường Mẫu giáo Mỹ Chánh có 3 điểm trường (1 điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ). Tổng diện tích toàn trường là 9.458 m2, trong đó diện tích xây dựng là 2.195 m2, diện tích sân chơi bãi tập 6.987m2, có trên 5 loại đồ chơi ngoài trời, có vườn cây thuốc nam, vườn rau, vườn hoa, vườn cổ tích, khu vui chơi sáng tạo, góc an toàn giao thông, sân bóng đá mi ni và sân bóng chuyền với diện tích 2.500m2. Toàn trường có 11 phòng học trong đó 7 lớp học bán trú, 01 phòng y tế, có phòng hiệu bộ (gồm phòng Hiệu trưởng, phòng Phó Hiệu trưởng, phòng kế toán và phòng hội đồng), có 2 bếp ăn một chiều ở 2 điểm trường. Các lớp có bàn ghế đúng  qui cách, có trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng vệ sinh đầy đủ cho trẻ đảm bảo đúng theo quy định. Nhìn chung cơ sở vật chất của trường trong hai năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Dự kiến cuối năm 2020 này trường sẽ được xây 01 phòng chức năng, 1 phòng ngoại ngữ, 1 phòng nhân viên, 1 phòng bảo vệ tại điểm trường chính và 1 bếp ăn tại thôn Công Trung.