Sau khi được chuyển loại hình sang công lập và đi vào hoạt động đến nay. Nhà trường hiện có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có tư cách đạo đức tốt, có phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình trách nhiệm. Có đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn 55% , số giáo viên chưa đạt trên chuẩn hiện đang học để nâng cao trình độ trên chuẩn, phấn đấu đến năm 2020 trình độ trên chuẩn đạt 100%. Giáo viên luôn năng động sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua các đợt thanh tra chuyên môn của Phòng, giáo viên được đánh giá xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên.

Trẻ đến trường ngoan, lễ phép, mạnh dạn trong giao tiếp, tích cực tham gia vào các hoạt động, trẻ có nề nếp tốt trong việc thực hiện các hoạt động như học tập vui chơi, vệ sinh, lao động tự phục vụ…

*Cơ cấu tổ chức: Trường Mẫu giáo Mỹ Chánh trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo   Phù Mỹ quản lý. Hiện nay nhà trường có 2 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng. Tổng số CB, GV, NV: 28 người. Trong đó CBQL 3 người (3 Đại học); giáo viên 22 người (7 Đại học, 5 Cao đẳng, 10 trung cấp); nhân viên: 3 người (1 Cao đẳng, 1 Trung cấp, 1 tuyển thẳng bảo vệ).

Tổng số trẻ toàn trường: 347 trẻ (Nữ: 173 trẻ; Nam: 174 trẻ), được phân chia theo 11 lớp theo từng độ tuổi.