Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường Mẫu giáo Mỹ Chánh có 3 điểm trường (1 điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ). Tất cả các điểm trường gần khu dân cư thuận tiện cho phụ huynh đưa đón trẻ đến trường.

Trường Mẫu giáo Mỹ Chánh được thành lập từ những năm 1980 lấy tên là trường Mầm non dân lập xã Mỹ Chánh. Đến tháng 7/2005 trường được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ ra Quyết định số: 109/QĐ-CTUB ngày 25/7/2005 Quyết định về việc chuyển loại hình từ trường Mầm non dân lập xã Mỹ Chánh sang loại hình Trường Mẫu giáo bán công xã Mỹ Chánh, từ tháng 12 năm 2013 trường được Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ ra Quyết định số: 6422/QĐ-CTUB ngày 20/12/2013 về việc chuyển loại hình bán công sang loại hình công lập có tên Trường Mẫu giáo Mỹ Chánh cho đến nay.