THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO

Tuyển sinh năm học 2021-2022

Căn cứ Công văn số 428/CV-GDĐT ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh Mầm non năm học 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-GDĐT ngày 10/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  về việc thành lập các Hội đồng tuyển sinh vào các trường mầm non năm học 2021 - 2022;

Căn cứ kế hoạch Số: 27/KH-MGMC ngày 4 tháng 11 năm 2020 của Trường  Mẫu giáo Mỹ Chánh về Kế hoạch phương hướng, chiến lược phát triển trường mẫu giáo Mỹ Chánh giai đoạn 2020-2025;

Trường Mẫu giáo Mỹ Chánh thông báo về việc tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

1. Quy định về độ tuổi và đối tượng tuyển sinh:

* Mẫu giáo:

- Lớp Lá:

+ Các cháu sinh năm 2016 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Mỹ Chánh.

+ Số lượng tuyển mới: 107 cháu.

- Lớp Chồi:

+ Các cháu sinh năm 2017 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Mỹ Chánh.

+ Số lượng tuyển mới: 90 cháu.

- Nhà trường ưu tiên nhận các cháu 5 tuổi (sinh năm 2016) có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Mỹ Chánh.

2. Hồ sơ tuyển sinh: Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm:

- Đơn xin học (theo mẫu);

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã;

-  Phô to thẻ y tế của trẻ;

- Những trẻ nào ở gia đình hộ nghèo và cận nghèo thì photo công chứng sổ hộ nghèo và cận nghèo.

3. Thời gian tuyển sinh:

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 17/6/2021, sáng từ 7h -11h, chiều từ 14h - 17h. Cụ thể:

+ Ngày 15/06/2021 nhận hồ sơ các cháu sinh năm 2016 và các cháu sinh năm 2017 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thôn Chánh Thiện, An Lương, An Xuyên 1, An Xuyên 2, An Xuyên 3. Học tại điểm trường Thôn Chánh Thiện

+ Ngày 16/06/2021 nhận hồ sơ các cháu sinh năm 2016 và các cháu sinh năm 2017 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thôn Chánh An, Hiệp An, Đông An, Thái An, Lương Thái, Lương Trung học tại điểm trường Thôn Chánh An.

+ Ngày 17/06/2021 nhận hồ sơ các cháu sinh năm 2016 và các cháu sinh năm 2017 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thôn Thượng An, An Hoan, An Hoà, Công Trung, Trung Xuân học tại điểm trường Thôn Công Trung.

4. Địa điểm tuyển sinh:

- Trường mẫu giáo Mỹ Chánh thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ.

5. Hình thức tuyển sinh:

- Thời gian từ ngày 15/06/2021 đến hết ngày 17/06/2021.

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Phụ huynh mang hồ sơ trực tiếp đến trường đúng thời gian tuyển sinh làm thủ tục đăng ký.

Lãnh đạo trường Mẫu giáo Mỹ Chánh xin thông báo để quý bậc cha mẹ học sinh được biết để đến chuẩn bị thủ tục nhập học cho các con đúng thời gian quy định.

 

CTHĐ TUYỂN SINH TRƯỜNG MG MỸ CHÁNH

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

                                                    Nguyễn Thị Thu Thủy